Årets første menighetsblad leser du her...


Klikk deg videre og ta en titt på menighetsbladet for Eina, Ås og Raufoss...

Ved kirkeporten nr. 1 - 2017