Kr. himmelfartsd. kl. 11.00: FOLKEMUSIKKGUDSTJENESTE i Ås kirke


Stein Villa, Marit Steinsrud og Lasse Stang fra Gjøvik Spelemannslag deltar sammen med Ål kantori.


Hjertelig velkommen til en gudstjeneste litt utenom det vanlige:

Ås kirke får på denne helligdagen besøk av Ål Kantori, for anledningen i samarbeid med en lokal instrumentalgruppe; Marit Steinsrud, Lasse Stang og Stein Villa har alle tilknytning til Gjøvik spelmannslag. Marit spiller langeleik og trekkspill, Lasse trakterer fløyter og mandoliner, mens Stein gjerne bruker harpe, fele og gitar.

Ål kantori er et menighetskor knyttet til Ål kirke (Hallingdal), ca femten sangere i voksen alder. Kantoriet ledes av kantor Audun Flaen i kirkene i Ål som er utdannet fra Norges Musikkhøgskole.
Kantoriet er sentralt i prosjektet "Folkemusikk og Gudstjeneste", der koret synger de liturgiske leddene 4-stemt. Ellers har de ledet mange sang-kvelder med utgangspunkt i salmeboka.

Denne dagen blir det liturgisk musikk av både Jo Asgeir Lie og Henrik Ødegaard, og det blir både dåp og nattverd.


Ål kantori deltar på gudstjenesten i Ås kirke