Temakveld INTEGRERING i Raufoss kirkekjeller onsdag 24. mai


Onsdag 24.5. kl 15.30 inviterer vi innvandrere og alle som er opptatt av integrering til omvisning i Raufoss kirke.


Tanken er å gjøre terskelen litt lavere for å komme i Kirkekjeller’n, som er et flott lokale til å møte nye mennesker!
Raufoss menighet ønsker å bidra til integreringen i Raufoss og vi åpner derfor for møte og dialog mellom mennesker med ulik religion og kultur på onsdag.

Det blir ingen forkynnelse, du kan komme uansett religion eller livssyn. Vi snakker enkelt norsk og hjelper hverandre med det som blir vanskelig å forstå. Samlingen vil vare et par timer.
 
Du får vite litt om kirkerommet, interiøret og kirkens historie  og kanskje blir det en tur i tårnet for de som tør…
 
Kaffe og vafler i Kirkekjeller'n etterpå hvor vi snakker litt om integrering i Raufoss.

Kanskje blir du kjent med noen nye som du kan ta med på egne aktiviteter? Kanskje noen trenger et «bæssmorfang» eller et tantebarn, en fotballkompis eller cafeselskap?