Viktige meldinger til neste års konfirmanter (våren 2018)


Fra årets konfirmansjon i Raufoss. Snart er det oppstart for nye konfirmantkull i alle kirkene våre.

Det er snart innskrivning for neste års konfirmanter. Det er mange opplevelser, mye undervisaning og mye flott ungdommene skal gjennom før konfirmasjonssøndagen neste vårt. Innskrivningen foregår ulike steder for de ulike kullene:


EINA OG ÅS-KONFIRMANTENE
er første ute og møter på Menighetssenteret, Reinsvoll (Svein Erik Strandlies v. 10)
torsdag 8. juni kl. 14.00 Her er noe av informasjonen som blir delt ut denne dagen

Viktig 1
Viktig 2
Viktig 3

 

RAUFOSSKONFIRMANTENE møter på Raufoss menighetskontor (Kirkevegen 4) torsdag 15. juni kl. 14.00
Her er noe av informasjonen som blir delt ut denne dagen

Viktig 1r
Viktig 2r
Viktig 3r
Viktig 4r

 


Kateket Gunnhild Hauge Bjørdal har hovedansvaret for konfirmantene fra Ås og Eina mens sokneprest Arild Kjeilen har samme rolle på Raufoss.