Åpningstider på kirkekontorene i sommer

 

Menighetskontorene (Raufoss og Ås/Eina): Tirsdag og torsdag kl. 10.00 – 12.00
Kirkevergekontoret: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 09.00 – 13.00 Kirkevergekontoret er stengt i uke 29 (17. – 21.7.)

Fra mandag 14. august er igjen det ordinære åpningstider.God sommer!