LEDIG DIAKONSTILLING, Ås og Eina - 80%


Spennende og utfordrende jobb - er dette noe for deg...?

Vår diakon gjennom 17 år blir snart pensjonist, så vi søker etter en ny medarbeider til en hektisk, men spennende jobb.
Stillingen er knyttet til Ås og Eina menigheter, men det diakonale arbeidet skjer i nært samarbeide med diakonen på Raufoss.

Styrking av omsorgsfellesskap og fremme av diakonal holdning og handling i menighet og lokalsamfunn er et overordnet mål for stillingen. Dette skjer dels gjennom rekruttering, opplæring og veiledning av frivillige medarbeidere innen diakonien.

Prioriterte oppgaver for stillingen:
 Organisere besøkstjeneste og andakt på institusjoner
• Ungdomsdiakoni og noen oppgaver innen trosopplæringen
• Sorggrupper
• Liturgiske oppgaver ved utvalgte gudstjenester
• Støtte opp under menighetenes arbeid blant våre nye landsmenn
• Videreføre noe av vårt eksisterende arbeid for de eldre i menighetene

Ås menighetssenter, Svein Eriks Strandlies v 10, Reinsvoll


Vi ønsker oss en person med gode samarbeidsevner som kan arbeide både selvstendig og i team. Det er også viktig at du kan inspirere folk til frivillig innsats. Har du erfaring fra diakonalt arbeid og relevant utdanning, er du velkommen til å søke.
Du må være medlem av Den norske kirke, og det kreves gyldig politiattest.
Det vil bli utarbeidet stillingsbeskrivelse, og vi kan tilby ordnede arbeidsforhold, lønns- og arbeidsvilkår i henhold til tariffavtale.

Diakonen har kontor på Menighetssenteret på Reinsvoll og er en del av arbeidsfellesskapet med to sokneprester, kateket, organist og daglig leder/menighetssekretær.

For ytterligere opplysninger kontakt diakon Agnes Brubakken tlf. 96098332/48102344 eller
kirkeverge Gunnstein Endal 96098321/92042659.

Vi ønsker at du leverer din søknad elektronisk, klikk inn på denne linken:

https://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=3590997788&culture_id=NB-NO&company_id=23081200&link_source_id=0

Søknadsfrist: 27. oktober 2017.