Menighetsbladet VED KIRKEPORTEN 3-2017


Høstnummerer er ute i postkassene - bladet kan du også lese her på våre nettsider....

 

 

 

 

 

Ved kirkeporten nr. 3 -2017