Ledig stilling: MENIGHETSPEDAGOG, Raufoss


Konfirmantarbeidet blir en viktig del av jobben til den nye menighetspedagogen.


Vi har ledig en nyopprettet, fast stilling (100%) som
Menighetspedagog i Raufoss menighet, Vestre Toten kirkelige fellesråd

Arbeidsområde: Konfirmantarbeid og trosopplæring.

Vi ønsker oss en kreativ, kontaktskapende person som kan arbeide strukturert, både selvstendig og som en aktiv del av vårt trosopplæringsteam. Det er også viktig at du kan inspirere folk til frivillig innsats. Konfirmantarbeidet drives i nært samarbeid med Ås og Eina menigheter.

Har du erfaring fra arbeid med ungdom/barn, og er utdannet menighetspedagog, er du velkommen til å søke.

Du må være medlem av Den norske kirke.

Det er kontor på Raufoss sammen med sokneprest, daglig leder/menighetssekretær, kantor, diakon og kirkeverge.

Stillingenskode: Menighetspedagog 5235-3 (evt. 5248-4) med årslønn 376.200 - 487.000.
Det utarbeides egen stillingsbeskrivelse og vi tilbyr ordnede arbeidsforhold, lønns- og arbeidsvilkår i henhold til tariffavtale. Ved eventuell tiltredelse kreves politiattest.

Vi ønsker at du leverer din søknad elektronisk. Trykk på denne linken https://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=3640753148&cultur

For ytterligere opplysninger, kontakt kateket Gunnhild Bjørdal 99107488 eller kirkeverge Gunnstein Endal 96098321 / 92042659.

Søknadsfrist: mandag 18. desember 2017