Dagfinn Follerås innsatt som ny prest i Ås


Dagfinn Follerås, her flankert av kona Torill Servan og menighetsrådsleder Ole-Jakob Dyrnes.

 

Dagfinn Follerås ble innsatt som sokneprest i Ås menighet søndag 3. desember og det ble høytidelig markert under gudstjenesten i forbindelse med "Lys Våken." Dette var også første søndag i kirkeåret så det var en fin dag å starte med ny prest, noe som også ble påpekt under kirkekaffen der det vanket både blomster og gode ord fra mange hold.

Les mer om "nyepresten" i siste utgave av menighetsbladet "Ved kirkeporten." Har du ikke fått det i postkassa finner du det digitalt her på nettsiden.