GOD JUL til alle i Vestre Toten!


Velkommen til å besøke en av våre kirker i høytiden...

Søndag 24.12. Julaften
Luk 2,1-20

Eina kirke kl. 14:00
Familiegudstjeneste
Berit Rinde

Raufoss kirke kl. 14:30
Familiegudstjeneste
Arild Kjeilen

Raufoss kirke kl. 16:00
Familiegudstjeneste
Arild Kjeilen

Ås kirke kl. 16:00
Familiegudstjeneste
Dagfinn Follerås

 

Mandag 25.12. Juledag
Matt 1,18-25

Ås kirke kl. 11:00
Høytidsgudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås

Raufoss kirke kl. 11:00
Høytidsgudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen

Eina kirke kl. 13:00 NB!
Høytidsgudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Berit Rinde

 

Tirsdag 26.12. 2. juledag
Raufosstun kl 11:00
Julegudstjeneste.
Solveig Haugen Tusvik

Raufosstun  kl 12:00
Julegudstjeneste
Solveig Haugen Tusvik

Gimle alders og sykehjem kl 11:00
Julegudstjeneste
Dagfinn Follerås


Søndag 31.12. Nyttårsaften
Ås kirke kl 16:00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås

Eina kirke kl 16:00
Gudstjeneste
Berit Rinde