Erik Vågsvoll blir menighetspedagog på Raufoss


Erik parkerer bussen for godt og er tilbake i kirka i Vestre Toten fra 1. februar 2018.

 

Erik Vågsvoll (48) begynner i en nyopprettet stilling som menighetspedagog med kontor på Raufoss kirkekontor. Konfirmantarbeid og ledertrening blir viktige arbeidsområder.
For han tok over busselskapet Totentur for seks år siden, var han i flere år ansatt som kateket i Ås og Eina menigheter. Nå blir han igjen en viktig ressurs i trosopplæringsteamet i Vestre Toten.

Men det er flere nyheter på personalsiden i kirka i Vestre Toten fra 1. februar:

Margrethe Vang Nedregård slutter som leder for trosopplæringen og blir diakon i Ås og Eina i 80% stilling, med kontor på Menighetssenteret, Reinsvoll. Resten av arbeidstiden, 20%, skal benyttes innen trosopplæringen med hovedansvar for de aller yngste i våre tre menigheter. 

Gunnhild Hauge Bjørdal er kateket i Ås og Eina menigheter, men vil i tillegg til dette bli ny leder for trosopplæringen.
Dette er mulig bl.a. fordi prestene i Ås og Eina nå skal ta mer av konfirmantundervisningen. Gunnhild skal fortsatt ha kontor på Ås menighetssenter.