Søndag vil konfirmantene banke på døra di...


Dette er fra Fasteaksjonen i 2016. Søndag 18. mars stormer nye tropper frem....

Årets konfirmanter samles denne helga til Konfirmantforum på Raufoss. Her blir de kurset og informert slik at de er godt rustet til å ta hovedtyngden av jobben med å besøke alle hjem i Vestre Toten. Foreldre og andre frivillige bidrar også slik at Fasteaksjonen kan avvikles mellom kl. 12.00 og 16.00 på søndag.