GOD PÅSKE - og velkommen til kirke i høytidenHjemmepåske? Eller på besøk i området? Ta turen til kirke - vi har mange tilbud til deg.

Søndag 25.03
Palmesøndag
Matt 26,6-13

Raufoss kirke kl. 11:00
Økumenisk gudstjeneste.
Barnekoret deltar.
Margrethe Vang Nedregård

Ås kirke kl.11:00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås

Torsdag 29.03
Skjærtorsdag
Luk 22,14-23

Raufosstun kl. 11:00
Skjærtorsdagsgudstjeneste. Nattverd.
Arild Kjeilen

Gimle alders- og sykehjem kl. 11:00
Skjærtorsdagsgudstjeneste. Nattverd.
Dagfinn Follerås

Eina kirke kl. 11:00
Skjærtorsdagsgudstjeneste. Nattverd.
Berit Rinde

Raufoss kirke kl. 19:00
Skjærtorsdagsgudstjeneste. Nattverd.
Arild Kjeilen

  

Fredag 30.03
Langfredag

Raufoss kirke kl. 11:00
Langfredagsgudstjeneste
Arild Kjeilen

Ås kirke kl. 11:00
Langfredagsgudstjeneste
Dagfinn Follerås


Lørdag 31.03

Påskeaften
Mark 16,1-8

Raufoss kirke kl. 23:00
Kveldsgudstjeneste. Nattverd.
Arild Kjeilen


Søndag 01.04

Påskedag

Raufoss kirke kl. 11:00
Høytidsgudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.11:00
Høytidsgudstjeneste Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås

Eina kirke kl. 13:00 (NB!)
Høytidsgudstjeneste 1. Dåp. Nattverd.
Berit Rinde