Konfirmant 2019? Påmelding starter NÅ!!

 

 
Konfirmantåret byr på mange utfordringer, ta sjansen: Meld deg på her!

 

NB:
I invitasjonen som er sendt  ut vedr. neste års konfirmasjon har det blitt noe "datokrøll". 
RIKTIGE datoer for neste års konfirmasjonssøndager er:

Ås kirke: Søndag 2. juni kl. 11.00 og lørdag 8. juni kl. 11.00

Eina kirke: Søndag 9. juni kl. 11.00 

PÅMELDING til konfirmasjon:

Klikk inn på denne linken
 https://minkirkeside.no/Vestretoten og velg «Registrer ny konfirmant».


KONFIRMASJON – HVA OG FOR HVEM?
Bli med på en spennende reise fram til den høytidelige konfirmasjons-dagen. Du er velkommen som konfirmant i kirken uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig. Det viktigste er at du er interessert!
I konfirmasjonstiden får du lære mer om deg selv og Gud, og du får mulighet til å utforske noen av livets mange spørsmål sammen med andre.

Vi snakker om livet - på godt og vondt. Samtidig får du mange nye opplevelser.UNDERVISNING I INTERESSEGRUPPER
I konfirmanttiden bruker vi tiden på spørsmål som er viktige for oss hele livet: Hvem er jeg? Finnes det en Gud? Hva er det å tro? Hva skjer når vi dør? Hvorfor skjer det vonde ting?

Du kan velge mellom 3 interessegrupper i tillegg til felles undervisning og leir.
 
• Pilegrimskonfirmanter: 3 dagers Pilgrimsvandring på Hjerkinn siste uka i juni 2019. ( etter konfirmasjonen)
• Tjenestekonfirmanter: Er du opptatt av å hjelpe andre?  Synset du verden er urettferdig og vil gjøre noe med det?  Sammen med diakonen får du være med på å gjøre ting for andre.
• Samtalekonfirmanter: Vanlig undervisning gjennom hele året.


 
DETTE ER DU MED PÅ SOM KONFIRMANT:
I løpet av konfirmanttiden vil du være med på et 60 timers opplegg.
I noen av disse timene kan du velge mellom de tre ulike interessegruppene. Utfyllende informasjon på informasjonsmøtet den 12 juni.
 
#LIFE
Aktivitetsdag med fokus på Natur, Miljøvern og pilegrimsvandring
 
Gudstjenester
Du må delta på minst 10 gudstjenester i løpet av året. Noen er bestemt på forhånd og noen velger du selv. På to eller flere gudstjenester deltar du som ministrant, dvs. at du får bestemte oppgaver.
 
Konfirmantleir på Mesnali leirsted i Mesnali  8.-10.februar.
Leiren varer fra fredag rett etter skoletid til søndag kveld. Her får du
undervisning, god mat, underholdning, sosiale aktiviteter og anledning til gode samtaler.
 
Fasteaksjonen og solidaritetsdag 
Engasjement for andre mennesker er en viktig del av konfirmanttiden. Gjennom fasteaksjonen får dere være med på å samle inn penger til Kirkens Nødhjelp og på solidaritetsdagen tar vi opp temaer rundt rettferdighet og menneskeverd.
 
Hva koster det?
Konfirmanttiden i Vestre Toten koster kr 2000,-. Innbetalingsfrist er 31.august 2018. Prisen inkluderer blant annet leir, transport, felles arrangementer og utgifter til kopiering. Kontingenten inkluderer ikke konfirmantbilde. Betalingsinformasjon blir gitt på informasjonsmøtet 12. juni.
 
HVEM VIL DU MØTE?
I løpet av konfirmasjonstiden møter du oss som jobber i kirken, folk som er aktive i menigheten og frivillige ledere, både gamle og unge. Alle ansatte har taushetsplikt!
 


 
Vennlig hilsen konfirmantansvarlige
 
Gunnhild Bjørdal                                
Kateket i Ås og Eina  

Erik Vågsvoll
Menighetspedagog i Raufoss

 

Konfirmasjonstiden avsluttes med en stor høytidelighet våren 2019.