Vi skal ansette 4 NYE MEDARBEIDERE


Vi er midt i et generasjonsskifte og skal ansette nye med arbeidere. Vil du bli med på laget vårt?

 

VI SØKER ETTER

2 kirketjenere (Raufoss og Eina) - 100%  
Kontorsekretær (Kirkevegen 4, Raufoss) - 40% 
Renholder (Raufoss) - 40%


Våre fire kirketjenere utgjør med sin brede kompetanse en viktig ressurs i vår lokale kirke. I tillegg til kirkegårdsdrift og tjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger, har de som team ansvaret for vedlikehold og drift av våre kirkegårder og bygninger, drift av våre maskiner, kjøretøy og anlegg. Arbeidet organiseres av en driftsleder.
Vi søker etter to selvstendige kirketjenere med stor allsidighet som har faglig bakgrunn innen ett eller flere av disse områdene:
• Snekker/bygningskompetanse
• Drift og vedlikehold av maskiner og utstyr
• Gartnerkompetanse
• Elektroinstallasjon
• Datateknisk
• HMS (Verneombud)
• Utvidet førerkort for å kunne kjøre vår lastebil (7,5 t) med kran. Dette kan evt. suppleres i ettertid.
Tjenestefri annenhver helg.


Kontorsekretæren tar seg av merkantile tjenester ved kirkevergens kontor på Raufoss:
• Ansvarlig for kirkegårdsregisteret
• Fakturering og oppfølging av festeavgifter
• Administrasjon av gravstellavtaler, inkl regnskap
• Arkiv/postansvarlig, digital løsning (Public 360)

Renholder har ansvar kirka, våre driftsbygg og våre kontorlokaler på Raufoss.

Det utarbeides stillingsbeskrivelser og vi kan tilby ordnede arbeidsforhold, lønns- og arbeidsvilkår i henhold til tariffavtale. Pensjonsordning i KLP.

Kontorsekretær- og renholdstillingen kan kombineres.

For stillingene gjelder at du må være medlem av Den norske kirke.

Søknadsfrist: fredag 21. september

Vi ønsker at du leverer din søknad elektronisk:

 


For ytterligere opplysninger kontakt
driftsleder Tommy Torvik - mob. 95258714  eller
kirkeverge Gunnstein Endal 96098319 / 92042659