Konfirmantkalender høsten 2018


Her finner du programmet for høsten konfirmantundervisning for Ås, Eina og Raufoss.

 

Viktig å merke seg for årets konfirmanter:

Semesterplan Ås og Eina

Semesterplan Raufoss

Oppdatert 13. september 2018