Julenummeret av årets menighetsblad


Her kan du lese siste utgave av menighetsbladet. Trykk deg videre....

  

Ved kirkeporten nr. 4 - 2018