God jul - og velkommen til kirke!


Velkommen til kirke i jula - sjekk våre mange tilbud. Noe som passer for deg?

Julaften er årets største gudstjenestedag. Her er noen tips som gjør opplevelsen i kirken enda bedre.
I fjor gikk mer enn 553.000 nordmenn til gudstjeneste i Den norske kirke på julaften.
For å veilede kirkegjengerne publiserte Bærum kirkelige fellesråd i fjor noen tips som vi gjengir her:

Gode tips for en god opplevelse i kirken på julaften
  • Vær ute i god tid.
  • Regn med at det kan bli litt trangt.
  • Det er ofte bedre plass på de tidlige gudstjenestene enn senere på ettermiddagen.
  • Spar på parfymen.
  • Ta beina fatt! Det er ofte vanskelig å få parkering.
  • Husk at det er gudstjeneste også andre dager i jula.
  • Har du undersøkt om det for eksempel er enveiskjøring for å avhjelpe juletrafikken? 
  • Vær deltaker og syng med den stemmen du har!

 

Julaften, mandag 24.12
Luk 2,1-20

Gimle sykehjem kl.12.00
Juleandakt. Dagfinn Follerås.


Eina kirke kl. 14:00

Familiegudstjeneste
Berit Rinde


Raufoss kirke kl 14:30
Familiegudstjeneste
Arild Kjeilen

Raufoss kirke kl 16:00
Familiegudstjeneste
Arild Kjeilen

Ås kirke kl 16:00
Familiegudstjeneste
Dagfinn Follerås

1.Juledag, tirsdag 25.12
Matt 1,18-25

Ås kirke kl. 11:00
Høytidsgudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås

Eina kirke kl. 11:00
Høytidsgudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Berit Rinde

Raufoss kirke kl. 11:00
Høytidsgudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen

2. juledag, onsdag 26.12
Joh 16,1-4a

Raufosstun kl 11:00
Jul i ord og toner

Raufosstun kl 12:00
Jul i ord og toner

Søndag 30.12.
Luk 2,25-35


Nyttårsaften, mandag 31.12.
Matt 11,25-30

Ås kirke kl 16:00
Nyttårsgudstjeneste. Nattverd.
Dagfinn Follerås

Nyttårsdag, tirsdag 01.01.
Matt 18,19-20
Raufoss kirke kl 11:00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen