Betalingssatser

Betalingssatser 2017


Betalingssatser knyttet til kirker og kirkegårder i Vestre Toten


KIRKER: 
Leie av kirke til konsert: 1.000,- + 10% av eventuelle billettinntekter

VIELSER:
Det betales ingen avgift til organist og kirketjener eller leie av kirken for vielser i kirken dersom brud eller brudgom, eller den ene av foreldrene/foresatte ifølge folkeregisteret, er bosatt i Vestre Toten og er medlemmer av Den norske kirke.  For øvrig gjelder følgende: Det er ingen avgift for leie av kirke. Det må gjøres separat avtale med organist og kirketjener.

BEGRAVELSE: 

Festeavgiften er kr. 280,- pr. år pr. grav.
Flere graver KAN utgjøre et gravsted, da betales det festeavgift pr. grav selv om gravstedet består av bare EN gravstein.

Festeavgift for innbyggere hjemmehørende i Vestre Toten: 
Fra begravelsesdato og 20 år, fredningstiden, betales ingen avgift. 
Deretter betales festavgift for 10 og 10 år:    2.800,-    
For reservert grav ved siden av den som tas i bruk betales festeavgift fra første dag, for 10 og 10 år: 2.800,-    
 
Festeavgift for innbyggere fra andre kommuner:  
For grav som tas i bruk betales for hele fredningsperioden, 20 år:   5.600,-    
For reservert grav betales festeavgift for 10 og 10 år:   2.800,-    
Opptak av kistegrav, inkl. mannskap og maskin   3.000,-    
Opptak av urnegrav:   1.000,-     
Leie av kirke:    2.000,-     
 
Gravminne (gjelder for alle):   
Fjerning av gravminne og rydding av gravplass: (nytt fra 2012): 500,-
Manuell flytting av gravminne:  1.000,-      
Må maskinell hjelp benyttes beregnes timepris. 
 
Plantekasse (i aluminium): Størrelse 50 cm x 30: 1.250,-
Nedsetting av plantekasse (inkl. fylling av jord): 350,-
 

GRAVSTELLAVTALER:
Antatt tidsrom for stell:      ca. 13 år: 20.000,-
     ”          ”       ”      ”     ca. 10 år: 15.000,-
     ”          ”       ”      ”     ca.   6 år: 10.000,-
Leie av plantekasse for avtaleperioden er inkludert. 
Minimumsinnbetaling: kr. 10.000,-. 
 
Gravstellet opphører når midlene ikke dekker utgifter til kommende års stell, dersom ikke nye midler blir innbetalt.

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satser vedtatt av Vestre Toten kirkelige fellesråd 21. desember 2011.
Festeavgifter vedtatt av Vestre Toten kommunestyre 23. april 2015, indeksregulert 22.6.17.