Dåp

Dåp

Du kan finne informasjon om hvilke dager det er gudstjeneste med dåp i din kirke gjennom gudstjenesteoversikten her på nettsidene eller i menighetsbladet.

Når du planlegger dåp, går du frem på følgende måte:

  • Ta kontakt med menighetskontoret - Raufoss: tlf. 960 98 320, Ås og Eina: tlf. 960 98 330 (tirsdag - torsdag kl. 10.00 - 14.00).

  • Vi gjør avtale om dato for dåpen og noterer navn og telefonnummer og informasjon angående barnets navn, fødselsnummer og navn på faddere.

  • Det avtales også tid for en dåpssamtale med presten. Under denne samtalen snakker presten om dåpens innhold og orienterer om det som skjer i kirken.

Velkommen til dåp!

Les mer om dåpen på Kirken.no.