Gravferd

Gravferd

Ved kirkelig begravelse kan man gå fram på denne måten:

  • Når et dødsfall har skjedd anbefaler vi at dere tar kontakt med et begravelsesbyrå. Byrået avtaler så tid  og  sted for et møte med dere.
  • I dette møtet hjelper byrået dere gjennom en lang rekke spørsmål av praktisk art, slik som tid og sted for seremoni, spørsmål om gravsted og lignende. Begravelsesbyrået melder også fra til presten.
  • Presten kontakter familien og avtaler et møte mellom prest og pårørende, gjerne i hjemmet.
  • I samtalen med presten planlegges begravelsen, blant annet hvordan en vil at avdøde skal minnes.
  • Vi har laget et informasjonsskriv om det folk flest lurer på vedr. begravelser, festeavgift, stell av graver m.m. (14.6.2018). Trykk på bildet under så åpner saken seg.

       

      


Les mer om begravelse på Kirken.no.

Raufoss kirkegård
Kommunens største kirkegård med plass til 2637 kistegraver (23,5 dekar).
Flere urnefelt.

Bakkerud gravlund
Vår nyeste kirkegård, tatt i bruk i 1999. Plass til 507 kistegraver (12 dekar).

Anonym gravplass/minnelund som kan romme opp til 70 urnegraver (åpnet i 2005).

Det er ikke eget kapell/seremonibygg på Bakkerud, men det er planlagt et livssynsnøytralt bygg med 130-140 sitteplasser. Normalt holdes seremonien derfor i Raufoss kirke.

Ås kirkegård
Ligger ved Ås kirke.
Har kapasitet på 1232 kistegraver ( 12,8 dekar )

Eina kirkegård
Ligger ved Eina kirke.
Området er på 7 dekar, 1232 kistegraver og 96 urnegraver.

Krematorium
Ved kremasjon samarbeider vi med Gjøvik kirkelige fellesråd som har det eneste krematoriet i fylket. Pårørende fra vår kommune må betale en egen avgift når man velger kremasjon som alternativ til ordinær kistebegravelse (se avgifter).