Gudstjenester

Gudstjenester

 


Søndag 10.03.
1. søndag i fastetiden
Matt 26,36-45

Raufoss kirke kl.11:00
Familiegudstjeneste/6-årsbøker
Margrethe Vang Nedregård

Ås kirke  kl.11:00
Høymesse. Dåp Nattverd.
Dagfinn Follerås

Eina kirke kl.11:00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Berit Rinde
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten

 

Søndag 17.03.
2. søndag i fastetiden
Luk 13,22-30

Raufoss kirke kl.11:00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen
Menighetens årsmøte rett etter gudstjenesten

Ås kirke kl.11:00
Familiegudstjeneste/6 –åringer/orgelknappen
Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås.
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.

 

Søndag 24.03.
Maria budskapsdag
Luk 1,39-45

Raufoss kirke kl.11:00
Høymesse / Konfirmantdåp. Nattverd.
Arild Kjeilen

Ås menighetssenter kl.11:00
Gudstjeneste
Ole Jakob Dyrnes

Eina kirke kl.11:00
Familiegudstjeneste/ 6 –åringer/orgelknappen
Margrethe Vang Nedregård

 

Søndag 31.03.
3. søndag i fastetiden
Luk 22,28-34

Raufoss kirke kl.11:00
Høymesse. Dåp. Nattverd
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.11:00
Gudstjeneste. Dåp Nattverd.
Dagfinn FolleråsSøndag 07.04.

4. søndag i fastetiden
Joh 6,24-36

Raufoss kirke kl.18:00
Høymesse / Tårnagenter. Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen

Elton grendehus kl.11:00
Gudstjeneste. Nattverd.
Dagfinn Follerås

Ås kirke kl.18:00 (NB!)
Familiegudstjeneste/Tårnagenter. Nattverd.
Dagfinn Follerås, Margrethe Vang Nedregård

Eina kirke kl.18:00
Familiegudstjeneste/Tårnagenter. Nattverd.
Berit Rinde, Gunhild Bjørdal


Søndag 14.04.
Palmesøndag
Joh 12,1-13

Raufoss kirke kl.11:00
Forenklet gudstjeneste nattverd.
Margrethe Vang Nedregård

Ås kirke kl. 11:00
Gudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås

 


Torsdag 18.04.
Skjærtorsdag
Joh 13,1-17

Raufosstun kl.11:00
Gudstjeneste med nattverd.
Arild Kjeilen, Solveig Haugen Tusvik

Raufoss kirke kl.19:00
Gudstjeneste. Nattverd.
Arild Kjeilen

Eina kirke kl.18:00
Gudstjeneste. Nattverd.
Berit Rinde

 

Fredag 19.04.
Langfredag
Matt 26,30-27,50

Raufoss kirke kl.11:00
Langfredagsgudstjeneste. Nattverd.
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.11:00
Langfredagsgudstjeneste
Dagfinn Follerås


Lørdag 20.04.

Påskeaften
Mark 16,1-8

Raufoss kirke kl.23:00
Høymesse Nattverd.
Arild Kjeilen


Søndag 21.04.
Påskedag
Joh 20,1-10

Raufoss kirke kl.11:00
Høytidsgudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.11:00
Høytidsgudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås

Eina kirke kl.11:00
Høytidsgudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Berit Rinde


Mandag 22.04.
2. påskedag
Joh 20,11-18

Gimle alders og sykehjem kl.11:00
Påsken i ord og toner
Margrethe Vang Nedregård

 

Søndag 28.04.
2. søndag i påsketiden
Joh 20,24-31

Raufoss kirke kl.11:00
Høymesse / Temagudstjeneste med konfirmanter. Nattverd.
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.19:00
Hele menigheten synger
Div.kor, Ole Jakob Dyrnes m.fl.

Onsdag 1.05.
1. mai
Matt 20,25-28

Raufoss kirke kl.11:00
Høymesse Dåp Nattverd.
Arild Kjeilen

 

Søndag 05.05.
3. søndag i påsketiden
Mark 6,30-44

Raufoss kirke kl.11:00
Høymesse / Diakoniens dag. Nattverd.
Solveig Haugen Tusvik/Arild Kjeilen

Ås kirke kl.11:00
Våronngudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås

Eina kirke kl.11:00
Våronnmesse. Dåp. Nattverd.
Berit Rinde

 

Søndag 12.05.
4. søndag i påsketiden
Joh 14,1-11

Raufoss kirke kl.19:00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås

Ås kirke kl.11:00
Temagudstjeneste med konfirmantene – felles med Eina. Nattverd.
Dagfinn Follerås, Gunnhild Bjørdal

Eina
Temagudstjeneste i Ås kirke med konfirmantene - felles med Ås

 

Fredag 17.05
17. mai
Luk 17,11-19

Raufoss kirke kl.11:00
Familiegudstjeneste
Arild Kjeilen

Eina kirke kl.10:00
Festgudstjeneste
Berit Rinde

Ås kirke kl.11:00
Festgudstjeneste
Dagfinn Follerås

Søndag 19.05
5. søndag i påsketiden
1 Kong 8,12-13.27-30

Raufoss kirke kl.11:00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen