Gudstjenester

Gudstjenester

Søndag 25.03
Palmesøndag
Matt 26,6-13

Raufoss kirke kl. 11:00
Økumenisk gudstjeneste.
Barnekoret deltar.
Margrethe Vang Nedregård

Ås kirke kl.11:00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås

Torsdag 29.03
Skjærtorsdag
Luk 22,14-23

Raufosstun kl. 11:00
Skjærtorsdagsgudstjeneste. Nattverd.
Arild Kjeilen

Gimle alders- og sykehjem kl. 11:00
Skjærtorsdagsgudstjeneste. Nattverd.
Dagfinn Follerås

Eina kirke kl. 11:00
Skjærtorsdagsgudstjeneste. Nattverd.
Berit Rinde

Raufoss kirke kl. 19:00
Skjærtorsdagsgudstjeneste. Nattverd.
Arild Kjeilen

  

Fredag 30.03
Langfredag

Raufoss kirke kl. 11:00
Langfredagsgudstjeneste
Arild Kjeilen

Ås kirke kl. 11:00
Langfredagsgudstjeneste
Dagfinn Follerås


Lørdag 31.03

Påskeaften
Mark 16,1-8

Raufoss kirke kl. 23:00
Kveldsgudstjeneste. Nattverd.
Arild Kjeilen


Søndag 01.04

Påskedag

Raufoss kirke kl. 11:00
Høytidsgudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.11:00
Høytidsgudstjeneste Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås

Eina kirke kl. 13:00 (NB!)
Høytidsgudstjeneste 1. Dåp. Nattverd.
Berit Rinde


Søndag 08.04

2. søndag i påsketiden
Joh 21,15-19

Raufoss kirke kl. 11:00
Høymesse Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen

Ås kirke kl. 18:00 (NB!)
Lekmannsgudstjeneste
Ole Jakob Dyrnes


Søndag 15.04

3. søndag i påsketiden
Joh 10,1-10

Ås kirke kl. 11:00
Høymesse Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås

Eina kirke kl. 11:00
Høymesse Dåp. Nattverd.
Berit Rinde
Årsmøte etter gudstjenesten.

Raufoss kirke kl. 11:00
Høymesse Nattverd.
Johannes Fjellseth


Søndag 22.04

4. søndag i påsketiden
Joh 13,30-35

Raufoss kirke kl.11:00
Høymesse/misjonsgudstjeneste Dåp. Nattverd.
Johannes Fjellseth

Ås kirke kl. 11:00
Våronngudstjeneste/familiegudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås, Gunnhild H.Bjørdal


Søndag 29.04

5. søndag i påsketiden
Luk 13,18-21

Ås kirke kl. 11:00
Høymesse Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås

Eina kirke kl. 11:00
Høymesse Dåp. Nattverd.
Berit Rinde


Tirsdag 01.05

1. mai
Luk 14,12-14

Raufoss kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen


Søndag 06.05

6. søndag i påsketiden

Raufoss kirke kl. 11:00
Høymesse/Diakoniens dag. Nattverd.
Arild Kjeilen, Solveig Haugen Tusvik

Eina kirke kl. 18:00 (NB!)
Samtalegudstjeneste (felles for Ås og Eina).
Berit Rinde, Dagfinn Follerås, Gunnhild Bjørdal

Ås Kirke
Se Eina