Gudstjenester

Gudstjenester

Søndag 04.02 Kristi forklarelsesdag
Mark 9,2-13

Raufoss kirke kl. 11:00

Høymesse Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen

Ås kirke kl. 11:00
Lekmannsgudstjeneste ved Ole Jakob Dyrnes.
Markering av at Agnes Brubakken slutter som diakon.

Eina kirke kl. 11:00
Høymesse
Karen Sidsel Solberg

Søndag 11.02
Fastelavnssøndag
Joh 12,20-33

Ås kirke kl 11:00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås

Raufoss kirke kl. 11:00
Høymesse Nattverd.
Arild Kjeilen

Onsdag 14.02. Askeonsdag
Matt 12,38-42

Ås kirke kl. 18:00
Kveldsgudstjeneste. Nattverd.
Dagfinn Follerås

Søndag 18.02.
1. søndag i fastetiden
Matt 16,21-23

Ås kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste. Tårnagenter. Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås, Gunnhild Bjørdal

Raufoss kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste. Tårnagenter. Dåp.
Arild Kjeilen

Eina kirke kl. 11:00
Høymesse Dåp. Nattverd.
Berit Rinde


Søndag 25.02
2. søndag i fastetiden
Luk 7,36-50

Raufoss kirke kl. 11:00
Høymesse Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen

Ås kirke kl. 11:00
Høymesse Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås


Søndag 04.03.
3. søndag i fastetiden
Mark 9,17-29

Ås kirke kl. 11:00
Høymesse Dåp. Nattverd.
Tordis Ødegaard

Raufoss kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste /Utdeling av bok til 6-åringer
Margrethe Vang Nedregård


Søndag 11.03.
4. søndag i fastetiden
Joh 3,11-16

Raufoss kirke kl. 11:00

Høymesse Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen

Ås kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste, bok til 6-åringer, orgelknapp til 5-åringer. Dåp.
Dagfinn Follerås, Margrethe Vang Nedregård
Årsmøte etter ggudstjenesten.

Søndag 18.03.
Maria budskapsdag
Luk 1,46-55

Ås menighetssenter kl. 11:00
Fasteaksjonsgudstjeneste. Nattverd.
Dagfinn Follerås, Gunnhild Bjørdal

Raufoss kirke kl. 11:00
Fasteaksjonsgudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen, Solveig Haugen Tusvik

Eina kirke kl. 11:00
Fasteaksjonsgudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Berit Rinde, Margrethe Vang Nedregård