Gudstjenester

Gudstjenester

Søndag 03.12
1. søndag i adventstiden
Luk 4,16-22a

Ås kirke kl. 11:00
Lys Våken-gudstjeneste. Innsettelse av ny sokneprest.
Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås, Stein Ovesen, Gunnhild Bjørdal

Raufoss kirke kl.11:00
Lys Våken Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen

Eina kirke kl. 11:00
Lys Våken- gudstjeneste. Utdeling av bok til 4-åringer.
Margrethe Vang Nedregård.

 

Søndag 10.12
2. søndag i adventstiden
Luk 21,27-36

Raufoss kirke kl.18:00

Lysmesse m/konfirmantene
Arild Kjeilen, Kristin Nicolaisen, Margrethe Vang Nedregård

Ås kirke kl. 18:00
Lysmesse
Dagfinn Follerås, Gunnhild Bjørdal

Eina kirke kl. 20:00
Lysmesse
Berit Rinde, Gunnhild Bjørdal

 

Søndag 17.12
3. søndag i adventstiden
Luk 3,7-18

Elton grendehus kl. 11:00
Gudstjeneste.
Dagfinn Follerås

Raufoss kirke kl. 11:00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Johannes Fjellseth

Raufoss kirke kl .19:00
Vi synger julen inn

Eina kirke kl. 20:00
Vi synger og spiller jula inn

 

Søndag 24.12. Julaften
Luk 2,1-20

Eina kirke kl. 14:00
Familiegudstjeneste
Berit Rinde

Raufoss kirke kl. 14:30
Familiegudstjeneste
Arild Kjeilen

Raufoss kirke kl. 16:00
Familiegudstjeneste
Arild Kjeilen

Ås kirke kl. 16:00
Familiegudstjeneste
Dagfinn Follerås

Mandag 25.12. Juledag
Matt 1,18-25

Ås kirke kl. 11:00
Høytidsgudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås

Raufoss kirke kl. 11:00
Høytidsgudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen

Eina kirke kl. 13:00 NB!
Høytidsgudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Berit Rinde

Tirsdag 26.12. 2. juledag

Raufosstun kl 11:00

Julegudstjeneste.
Solveig Haugen Tusvik

Raufosstun  kl 12:00
Julegudstjeneste
Solveig Haugen Tusvik

Gimle alders og sykehjem kl 11:00
Julegudstjeneste
Dagfinn Follerås


Søndag 31.12. Nyttårsaften
Ås kirke kl 16:00
Gudstjeneste
Dagfinn Follerås

Eina kirke kl 16:00
Gudstjeneste
Berit Rinde