Gudstjenester

Gudstjenester

Søndag 13.08
10. søndag i treenighetstiden
Luk 5,27-32

Ås kirke kl. 11:00
Høymesse Dåp. Nattverd.
Tordis Ødegaard

Raufoss kirke kl. 11:00
Høymesse med nattverd
Arild Kjeilen


Søndag 20.08.
11. søndag i treenighetstiden
Matt 23,37-39

Eina kirke kl. 11:00
Høymesse. Konfirmantpresentasjon, Gullkonfirmanter
Dåp. Nattverd. Berit Rinde, Gunnhild Bjørdal

Ås kirke kl. 18:00 (NB!)
Kveldsgudstjeneste. Nattverd.
Jens Dale

Raufoss kirke kl. 11:00
Høymesse med dåp og nattverd
Arild Kjeilen

 

Søndag 27.08.
12. søndag i treenighetstiden
Matt 6,24-34

Ås kirke kl.11:00
Høymesse. Konfirmantpresentasjon, Gullkonfirmanter.
Dåp. Nattverd. Tordis Ødegaard, Gunnhild Bjørdal

Raufoss kirke kl.11:00
Presentasjonsgudstjeneste/Reformasjon 2017
Dåp- Arild Kjeilen

 

Søndag 03.09.
13. søndag i treenighetstiden
Matt 25,14-30

Steffensrud kl.11:00
Friluftsgudstjeneste. Skaperverkets dag.
Gunnhild Bjørdal, Ole-Jakob Dyrnes

Eina kirke kl. 11:00
Høymesse Dåp. Nattverd.
Berit Rinde

Raufoss kirke
Se gudstjeneste på Steffensrud

 

Søndag 10.09
Matt 20, 1-16

Raufoss kirke kl. 11:00
Lekmannsgudstjeneste/Høsttakkefest

 

Søndag 17.09.
15. søndag i treenighetstiden
Mika 6,6-8

Ås kirke kl. 11:00
Høymesse Dåp. Nattverd.
Tordis Ødegaard

Raufoss kirke kl. 11:00
Temagudstjeneste/Reformasjon 2017
Med nattverd og dåp
Arild Kjeilen