Gudstjenester

Gudstjenester

Søndag 29.09.
16. søndag i treenighetstiden
Matt 11,16-19

Raufoss kirke kl.11:00
Høymesse Dåp. Nattverd
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.11:00
Diakoniens dag
Margrethe Vang Nedregård

 

Søndag 06.10.
17. søndag i treenighetstiden
Fil 1,20-26

Eina kirke kl.11:00
Økumenisk gudstjeneste.
Messe for lindrende nærvær.
Olav Nordengen m.fl.

 

Søndag 13.10.
18. søndag i treenighetstiden
Mark 1,40-45

Raufoss kirke kl.11:00
Høymesse/Gullkonfirmanter. Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.11:00
Høymesse
Dagfinn Follerås

 

Torsdag 17.10.
Eina helsehus kl.17:00
Generasjonsgudstjeneste
Berit Rinde


Søndag 20.10.
19. søndag i treenighetstiden
Luk 9,57-62

Ås kirke kl.11:00
Høsttakkefest/bibler 5.kl.
Dagfinn Follerås

Raufoss kirke kl.18:00
Høymesse. Dåp
Dagfinn Follerås

 

Søndag 27.10.
Bots- og bønnedag
Luk 15,11-32

Raufoss kirke kl.11:00
Høymesse. Dåp. Nattverd
Arild Kjeilen

Ås kirke kl.11:00
Jazzgudstjeneste
Dagfinn Follerås

Eina kirke kl.11:00
Høsttakkefest
Berit Rinde

Tirsdag 29.10.
Eina kirke kl.19.00
Kveldsgudstjeneste i forbindelse med visitasen.
Berit Rinde.

 

Onsdag 30.10.
Ås kirke kl.18:00
Undomsgudstjeneste m.vigsling av kateket Gunnhild Bjørdal.
Dagfinn Follerås, biskop Solveig Fiske.

 

Søndag 03.11.
Allehelgensdag
Jes 60,18-22

Ås kirke kl.11:00
Allehelgensgudstjeneste
Dagfinn Follerås

Raufoss kirke kl.11:00
Allehelgensgudstjeneste. Nattverd
Arild Kjeilen

Eina kirke kl.18:00
Allehelgensgudstjeneste
Berit Rinde

 

Søndag 10.11.
22. søndag i treenighetstiden
Luk 10,25-37

Raufoss kirke kl.11:00
Visitasgudstjeneste i Vestre Toten. Nattverd
Biskop Solveig Fiske
Arild Kjeilen, Berit Rinde, Dagfinn Follerås

 

Søndag 17.11.
23. søndag i treenighetstiden
Matt.24,35-44

Ås menighetssenter kl.11:00
Gudstjeneste
Ole Jakob Dyrnes

Raufoss kirke kl.11:00
Familiegudstjeneste/4-årsbok
Margrethe Vang Nedregård

Eina kirke kl.13:00
Høymesse
Berit Rinde