Gudstjenester

Gudstjenester

Søndag 09.12.
2. søndag i adventstiden
Joh 16,21-24

Ås kirke kl 17:00
Lysmesse
Gunnhild Bjørdal

Raufoss kirke  kl 18:00
Lysmesse
Arild Kjeilen

Eina kirke kl 20:00
Lysmesse
Berit Rinde. Gunnhild Bjørdal


Søndag 16.12
3. søndag i adventstiden
Joh 5,31-36

Elton grendehus kl 11:00
Gudstjeneste. Nattverd.
Dagfinn Follerås

Raufoss kirke kl. 11:00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen

Eina kirke kl. 20:00
Vi synger og spiller julen inn

 

Søndag 23.12.
4. søndag i adventstiden
Matt 1,18-25

 

Julaften, mandag 24.12
Luk 2,1-20

Gimle sykehjem kl.12.00
Juleandakt. Dagfinn Follerås.


Eina kirke kl. 14:00

Familiegudstjeneste
Berit Rinde


Raufoss kirke kl 14:30
Familiegudstjeneste
Arild Kjeilen

Raufoss kirke kl 16:00
Familiegudstjeneste
Arild Kjeilen

Ås kirke kl 16:00
Familiegudstjeneste
Dagfinn Follerås

 

1.Juledag, tirsdag 25.12
Matt 1,18-25

Ås kirke kl. 11:00
Høytidsgudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås

Eina kirke kl. 11:00
Høytidsgudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Berit Rinde

Raufoss kirke kl. 11:00
Høytidsgudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen

 

2. juledag, onsdag 26.12
Joh 16,1-4a

Raufosstun kl 11:00
Jul i ord og toner

Raufosstun kl 12:00
Jul i ord og toner

 

Søndag 30.12.
Luk 2,25-35


Nyttårsaften, mandag 31.12.
Matt 11,25-30

Ås kirke kl 16:00
Nyttårsgudstjeneste. Nattverd.
Dagfinn Follerås

Nyttårsdag, tirsdag 01.01.
Matt 18,19-20
Raufoss kirke kl 11:00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen

Søndag 06.01.
Kristi åpenbaringsdag
Joh 12,42-47

Raufoss kirke kl 11:00
Høymesse. Nattverd.
Arild Kjeilen

 

Søndag 13.01.
2. søndag i åpenbaringstiden
Joh 1,29-34


Raufoss kirke kl 11:00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen

Ås kirke kl 11:00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås

Eina kirke kl 11:00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Berit Rinde

 

Søndag 20.01
3. søndag i åpenbaringstiden
Joh 1,15-18

Ås kirke kl 11:00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås

Raufoss kirke kl 11:00
Høymesse. Nattverd.
Arild Kjeilen

 

Søndag 27.01.
4. søndag i åpenbaringstiden


Raufoss kirke kl 11:00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen

Ås kirke kl 11:00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås

Eina kirke kl 11:00
Misjonsgudstjeneste Dåp. Nattverd.
Berit Rinde

 

Søndag 03.02.
5. søndag i åpenbaringstiden


Ås menighetssenter kl 11:00
Gudstjeneste. Nattverd.
Dagfinn Follerås

Raufoss kirke kl 11:00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen

 

Søndag 10.02.
6. søndag i åpenbaringstiden


Raufoss kirke kl 11:00
Musikkandakt

Ås kirke kl 11:00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Tordis Ødegaard

Eina kirke
Ingen gudstjeneste pga.konfirmantleir

 

Søndag 17.02.
Såmannssøndagen
Matt 13,24-30


Ås kirke kl 11:00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås

Raufoss Baptistkirke kl 11:00
Felles gudstjeneste, bibeldagen. Nattverd.
Arild Kjeilen

 

Søndag 24.02.
Kristi forklarelsesdag
Luk 9,28-36


Raufoss kirke kl 11:00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen

Eina kirke kl 11:00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Berit Rinde