Gudstjenester

Gudstjenester


Søndag 07.oktober
20. søndag i treenighetstiden
Mark 10,2-9

Raufoss kirke kl.11:00
Messe med raushet, mening og håp. Lindrende Nærvær.
Økumenisk gudstjeneste. Nattverd.
Arild Kjeilen med flere

Ås kirke
Se Raufoss kirke.

 

Søndag 14.oktober
21. søndag i treenighetstiden
Luk 16,19-31

Raufoss kirke kl.11:00
Høymesse/Gullkonfirmanter. Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen

Ås kirke kl. 11:00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Tordis Ødegaard 

Eina kirke kl. 11:00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Berit Rinde

 

Torsdag 18.oktober
Eina helsehus kl. 17:00
Generasjonsgudstjeneste.
Berit Rinde

 

Søndag 21.oktober
22. søndag i treenighetstiden
Luk 18,9-14

Raufoss kirke kl. 11:00
Økumenisk gudstjeneste
Egil Svartdahl, Arild Kjeilen med flere

Ås kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås

 

Søndag 28.oktober
Bots- og bønnedag
Luk 18,9-14

Raufoss kirke kl.11:00
Høymesse Dåp. Nattverd.
Vikar

Ås kirke Søndag kl. 11:00
Gudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås

Eina kirke kl. 11:00
Gudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Berit Rinde

 

Søndag 4. november
Allehelgensdag
Matt 5,13-16

Raufoss kirke kl.11:00
Allehelgensgudstjeneste. Nattverd.
Arild Kjeilen, Solveig Haugen Tusvik

Ås kirke kl. 11:00
Allehelgensgudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås

Eina kirke kl. 18:00
Allehelgensgudstjeneste Nattverd.
Berit Rinde, Margrethe Vang Nedregård

 

Søndag 11. november
25. søndag i treenighetstiden
Matt 14,22-34

Raufoss kirke kl.11:00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen

Ås menighetssenter kl. 11:00
Lekmannsgudstjeneste.
Ole Jakob Dyrnes

 

Søndag 18. november
26. søndag i treenighetstiden
Matt 14,22-34

Raufoss kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste. Bok til 4-åringer
Margrethe Vang Nedregård

Ås kirke kl. 11:00
Gudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås

Eina kirke kl.11:00
Gudstjeneste. Dåp. Nattverd.
Berit Rinde

 

Søndag 25. november
Siste søndag i kirkeåret
Matt 25,1-13

Raufoss kirke kl. 11:00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen

Ås kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste. Bok til 4-åringer. Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås, Margrethe Vang Nedregård

 

Søndag 2. desember
1. søndag i adventstiden
Matt 21,10-17

Raufoss kirke kl.11:00
Høymesse. Lys Våken. Dåp. Nattverd.
Arild Kjeilen, Erik Vågsvoll

Ås kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste. Lys våken. Dåp. Nattverd.
Dagfinn Follerås, Gunnhild Bjørdal

Eina kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste. Lys Våken. Bok til 4-åringer Dåp. Nattverd.
Berit Rinde, Margrethe Vang Nedregård