Konfirmasjon

Viktig for årets konfirmanter - våren 2018:   

Semesterplan Eina og Ås

Oppdatert 16.2.2018

Semesterplan Raufoss
Oppdatert 16.2.2018Konfirmasjonene i våre menigheter skjer rundt månedsskiftet mai/juni.

Selve konfirmasjonstiden strekker seg fra september til juni det året du går i 9.klasse.

Du vil i begynnelsen av juni måned – mens du enda går i 8.klasse - få besøk på skolen av prest eller kateket. Her vil den første informasjonen komme og det vil bli utdelt påmeldingsskjema for konfirmasjonstiden. Skjema finner du også under denne artikkelen. Gå igjennom skjema med dine foreldre og fyll ut best mulig alle punkt.

Påmeldingen skjer andre uke av juni mens du går i 8.klasse.

Her kommer du selv på menighetskontoret på Raufoss eller Ås for å levere skjema. Vi vil også gjerne ta bilde av det der den dagen. Denne informasjonen står på skjemaet.

Ta kontakt med menighetskontert hvis dere trenger mer informasjon.

  Raufoss: tlf. 960 98320 
  Ås og Eina: tlf. 960 98330

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Planlagte konfirmasjonsdager kommende år:

RAUFOSS:
2018: søndag 27. mai og søndag 3. juni
2019: torsdag 30. mai og søndag 2. juni
2020: torsdag 21. mai og søndag 24. mai
2021: søndag 30. mai og søndag 6. juni
2022: torsdag 26. mai og søndag 29. mai

 
ÅS
2018: Søndag 3. juni og lørdag 9. juni
2019: Søndag 2. juni og lørdag 8. juni
2020: Søndag 7. juni og lørdag 13. juni


EINA
2018: Søndag 10. juni
2019: Søndag 9. juni (1.pinsedag)
2020: Søndag 14. juni

 
Med forbehold om endringer!!!