Nyttige lenker

Nyttige lenker

Vestre Toten kommune
http://www.vestre-toten.kommune.no/

Message – Raufoss Ten Sing
http://www.message-tensing.no

Den Norske Kirke
http://www.kirken.no

Hamar Bispedømme
http://www.kirken.no/hamar/

Kirkens Nødhjelp
http://www.kirkensnodhjelp.no

Kirkens SOS
http://www.kirkens-sos.no

Nettkirken
https://www.nettkirken.no

Bibelen
http://www.bibelen.no

Institutt for Kristen Oppseding
http://www.iko.no/Det

Norske Bibelselskap
http://www.bibelselskapet.no

Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
http://www.ka.no

Ledige stillinger i kirken
www.kirkeannonser.no

Kirkedatabasen (kirkestatistikk)
http://www.nsd.uib.no/data/region/kirke

Norges KFUK-KFUM
http://www.kfuk-kfum.no

Normisjon
http://www.normisjon.no

Det Norske Misjonsselskap
http://www.nms.no

Norsk Søndagsskoleforbund
http://www.nssf.no

Den norske Sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet
http://www.sjomannsmisjonen.no

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
http://www.kia-inter.no

Kultur- og kirkedepartementet
http://www.dep.no/kkd/norsk

Kirkens U-landsinformasjon
http://www.kui.no/