Vigsel

Vigsel

Velkommen til vigsel i en av våre tre kirker i Vestre Toten kommune. Ønsker dere vigsel i sommermånedene bør dere være ute i god tid, ettersom de fleste ønsker bryllup i juni, juli og august. Når dere planlegger vigsel, går dere fram på følgende måte:

  • Ta kontakt med menighetskontoret (Raufoss: tlf. 960 98 320, Ås: 960 98 330, Eina: 960 98 330) for å avtale dato og sted for vigsel.

  • Send utfylte skjemaer for “prøving av ekteskapsvilkår” og ”forlovererklæringer” til folkeregisteret. Dette må skje i løpet av de siste fire måneder før vigselen.

  • Folkeregisteret utsteder en ”prøvingsattest” som tas med til menighetskontoret, eventuelt avtal at folkeregisteret sender denne til kirkekontoret. Dette må skje seinest to uker før vigselen.

  • Om dere har spesielle ønsker for musikk under vigselen, må dere kontakte organisten i god tid for nærmere avtaler.

  • Når vigselen nærmer seg, tar dere kontakt med presten for en vigselssamtale i kirken der vigselen skal skje. I samtalen gjennomgås vigselsliturgien og hvordan alt gjøres rent praktisk under vigselen.

  • Om dere ønsker å pynte i kirken før vigselen, må dere ta kontakt med menighetskontoret som vil være behjelpelig med tilgang til kirkerommet før vigselen finner sted.

  • Det sendes ikke regning i forbindelse med bryllup dersom brud eller brudgom -  eller den ene av foreldrene/foresatte ifølge folkeregisteret - er bosatt i Vestre Toten og er medlemmer av Den norske kirke.

Les mer om vigsel på Kirken.no.

De offentlige skjemaene fåes ved henvendelse til Folkeregisteret, eller de kan lastes ned her:

For å lese disse dokumentene (pdf-filer) kreves Adobe Reader®.
Programmet kan lastes ned gratis fra Adobe Readers hjemmeside.

Se også: Ekteskapsloven med forskrifter